Bilgi Edinme Başvurusu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'i çerçevesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.Bilgi ve belgeye erişim işlerini yürütmektedir. Belediyemiz web sitesinden veya bizzat başvuran herkes bu hizmetten yararlanabilir.E-posta yoluyla yapılan başvurularda T.C. Kimlik No kısmının doldurulması zorunludur. Telefonla başvuru kabul edilmemektedir.Vatandaşlarımızın bilgi edinme hakkı kapsamında, Bilgi Edinme Kanunu'nun da geçen, Madde 27.- Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır.Kanun hükmünü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Başvurular ilgili müdürlüklere online veya yazılı olarak bildirilir.İstisnalar hariç 15 iş günü içerisinde çözümlenen talebin sonucu ilgili müdürlük tarafından vatandaşa talep ettiği şekilde bilgi verilir.

İzin verilen maksimum dosya boyutu 3 MB'dır.


Gönder